Algemene Informatie SV Sporting S te Schermerhorn:

SV Sporting S is statutair opgericht op 18 augustus 1950, al komt de huidige naam voort uit een fusie tussen Doorzetten Doet Overwinnen en De Mollen in 1968. Sporten in het begin waren Korfbal en voetbal vanuit DDO en voetbal vanuit de Mollen. Later waren er wel 11 handbalteams. Nog later 7 handbalteams en voetbalteams. Het A veld op het complex in de Mijzerpolder werd aangelegd door middel van zelfwerkzaamheid. Het B-veld werd tevens trainingsveld.

De handbalwedstrijden  werden eerst nog op gras gespeeld. De velden werden voor de voetbalwedstrijden uitgezet op hetzelfde veld en na afloop werden deze handbalveld-lijnen snel weggeveegd en kon het voetbal beginnen. Weer later kwam er een verhard handbalveld en naast een apart trainingsveld, twee voetbalvelden.

Vanaf 1982 wordt de sportvereniging statutair een Omni-sportvereniging waaraan zich nog maar afdelingen konden verbinden. Na de bouw van de eigen private Sporthal De Mijse in 1986 komen er dan ook, in verloop van tijd, de afdelingen zaalvoetbal, biljart en badminton bij. Deze vijf afdelingen samen vormen het hedendaagse SV Sporting S.

Kantine & kleedkamers
In 1950 waren er 2 kleedkamers, met een wasbak waar je met koud water jezelf kon wassen.

Tussen de kleedkamers in was een kleine “kantine” waar de thee voor in de rust werd gezet en waar je een kopje koffie of een glaasje limonade kon krijgen. Het toilet stond nog gewoon op slootkant en de WC-pot was een gat in een plan. Later werd er in Brabant een houten keet opgehaald en omgebouwd tot kantine en 4 kleedkamers. De douches gaven warm water en er was zelfs een kleine bestuurskamer. In 1979 werd vervolgens wederom in zelfwerkzaamheid  begonnen met de bouw van de huidige kantine en kleedkamers. Er kwam ook een parkeerplaats, want het bezitten van een auto was inmiddels voor steeds meer mensen mogelijk.

Stichting Sporthal De Mijse
De Mijse sporthal is officieel opgericht sinds 10 februari 1986 en ook deze is gebouwd door 120 vrijwilligers uit Schermerhorn en de nabije omgeving. De kantine en 4 kleedkamers werden daarbij gekoppeld aan de sporthal. Deze voorziet dus al vele decennia in de behoefte om overdekt te kunnen sporten, zonder invloeden van weer en wind. De sporthal dient voor  sporters uit de omgeving als thuishaven om te zaalvoetballen, handballen en badmintonnen in competitieverband, of om in te kunnen trainen. Ook voor andere doeleinden als toernooien, popconcerten, recepties, mini-markten en kickbox-gala’s is de sporthal door de jaren heen een uitstekende locatie gebleken.

De Missie, Visie, Strategie van SV Sporting S / St. Mijse Sporthal
Voor de toekomst willen wij in de eerste plaats vooral behouden wat we nu hebben en dat op een financieel gezond blijven. We dienen daarvoor nieuwe financiële reserves op te bouwen voor die toekomst. Zowel voor het nodige (groot) onderhoud wat nog te doen is, maar ook voor als het financieel zwaarder wordt door bijvoorbeeld een nieuwe financiële crisis.

We wensen echter ook om contributieverhoging bij de leden te voorkomen, om zo aantrekkelijk te blijven voor onze leden. We willen in dat kader de drempel om te sporten zo laag mogelijk houden.

Ook zullen we blijven zoeken naar een manier om de sporthal op termijn over te dragen aan Alkmaar Sport, zonder dat dit onze gemeenschap of de SV Sporting S zal schaden.

Het Algemeen Bestuur